รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2558 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม กับองค์การปราชญ์ต่างประเทศในสาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ประกาศ : 23/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 12