รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2556 โครงการจัดนิทรรศการชั่วคราวเรื่อง “Enlighten Ways: The Many Streams of Buddhists in Thailand ” ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย (Asian Civilisations Museum)
วันที่ประกาศ : 18/10/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 66