รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2555 โครงการจัดนิทรรศการชั่วคราวเรื่อง “Enlighten Ways: The Many Streams of Buddhists in Thailand ” ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย (Asian Civilisations Museum)
วันที่ประกาศ : 18/10/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 68