สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเปิดนิทรรศการ เรื่องงานพระราชพิธีพระบรมศพ โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 15/10/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 25

         วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเปิดนิทรรศการ เรื่องงานพระราชพิธีพระบรมศพ โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายณรงค์  เหล็กสมบูรณ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่

         ในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ เรื่องงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติ ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔