ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูมีลิ้นชัก เขียนภาพ เทพทวารบาลและ กนกเปลวลายเครือเถา (อย.๕)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 63


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา
ประวัติ :             เดิมอยู่วัดชนะสงครามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ ภาพเทพทวารบาล และลายกนกเปลวเครือเถา
                          ด้านหลัง  ลงรักแดงทึบ ตลอดทั้งด้านหลัง
                          เสาขอบตู้  ประดับกระจกสี่เหลี่ยมสีเขียวสลับกับสีขาวทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านหน้าและด้านข้างขวาซ้าย และที่ตอนล่างของด้านข้างขวาซ้ายทำห่วงเหล็กติดตรึงกับเสาขอบตู้
                         เสาขาตู้  คู่หน้าลงทองทึบ คู่หลัง ลงรักแดงทึบ
                         ขอบบน  ขอบล่าง  ตกแต่งขอบบนด้วยลายบัวหงาย ส่วนขอบล่างตกแต่งด้วยลายบัวคว่ำ ลงทองทึบทั้งด้านหน้าและด้านข้างขวาซ้าย
                         กรอบลิ้นชักและลิ้นชัก  จำหลักลายนูนต่ำเป็นลายประจำยามสี่กลีบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ที่ลายประจำยามประดับกระจกสีเขียวและสีขาว จำหลักลายดอกประจำยามลิ้นชักละ ๓ ดอก ส่วนที่กรอบลิ้นชัก จำหลักไว้ข้างละ ๔ ดอก
         เชิงตู้  ทำเป็นรูปปากสิงห์ ลงทองทึบและลงรักแดงทึบ ขลิบตามขอบของรูปปากสิงห์
 


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.