ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูเขียนภาพพุทธประวัติ ลายกนกเปลว เครือเถาไขว้และภาพสัตว์ต่างๆ (อย.๔)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 82

 
ฝีมือช่าง :           สมัยอยุธยา
ประวัติ :              เดิมอยู่วัดไทรสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร
สภาพ :              สีทองหมองและลบเลือนมากในบางตอน บานประตูตู้มีรอยเสริมใหม่ด้วยไม้และสังกะสีที่มุมขอบของประตูตอนบนและตอนล่าง สภาพทั่วไปแข็งแรง
ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำกนกเปลวเครือเถาไขว้ ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ กุมารพนมครึ่งตัว เทวดาครึ่งตัว ยักษ์ครึ่งตัว เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก ในระหว่างเถากนก เคล้าภาพพุ่มข้าวบิณฑ์หัวนาค พุ่มข้าวบิณฑ์หน้าขบ ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ภาพสัตว์หิมพานต์  ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องอันเกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้า
                          ด้านหลัง  ลงรักดำทึบตลอดถึงขาตู้
                          เสาขอบตู้ ขอบบน ขอบล่าง  และลวดบัว ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ขวาและซ้ายลงทองทึบ เฉพาะขอบล่างด้านหน้ามีจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ความว่า :- 
........เดียนได้...เสดวันได้ ๒๖ วันประจุบันวัน  ๔ + ๓ คำ ปีรกาเอกศก ฯ|
                          สาขาตู้  ๓ ด้าน เขียนภาพครุฑยุดนาคที่มุมขาตู้ทั้ง ๓ ด้าน อยู่ตอนบน ตอนล่างลงรักแดงทึบ
                          เชิงตู้  ๓ ด้าน ทำเป็นรูปหูช้าง ปลายหูช้างด้านที่ติดกับขอบล่างของตู้ยาวออกไปมากจนจรดกับหูช้างทุกอันเขียนลายก้านขด


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.