ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูมีลิ้นชัก เขียนลาย กนกเปลวเครือเถาไขว้นาคคาบ ครุฑคาบ เคล้าภาพสัตว์นก กระรอก เป็นต้น ภาพจับ และภาพเล่าเรื่อง รามเกียรติ์และทศชาติชาดก (กท.๑๖๒)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 35

ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูมีลิ้นชัก เขียนลาย

กนกเปลวเครือเถาไขว้ นาคคาบ ครุฑคาบ

เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก เป็นต้น ภาพจับ

และภาพเล่าเรื่อง รามเกียรติ์ และทศชาติชาดก

[กท.๑๖๒]

ศิลปะ รัตนโกสินทร์

ไม้ ลายรดน้ำ

สูง ๑๗๖ ซม. กว้าง ๑๐๐ ซม.

ได้มาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหารกรุงเทพฯ เมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๓

Manuscript Cabinet with drawers on pig-legged stand with a one to-one fighting scene and scenes from The Ramakien and scenes from the ten previous lives of the Buddha, garuda's and naga's heads biting the stems, figures of animals, birds, squirrels and a trellis of flame motifs and scrolling vine patterns (BK. 162, 162] Rattanakosin style

Lacquered and gilded wood and The decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern)

(Thai: lai rot nam)

H. 176 cm. W. 100 cm.

From Wat Phra Chetuphon Wimonmungklaram,

Bangkok, To The National Library in 1910Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.