ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “ผ้าพระบฏ : พุทธศรัทธาบนผืนผ้า” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
วันที่ประกาศ : 21/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 185

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “ผ้าพระบฏ : พุทธศรัทธาบนผืนผ้า” ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
           นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าพระบฏ อันเป็นมรดกศิลปกรรมทางศาสนาที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชและประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์หวงแหนมรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

           รูปแบบของนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษ จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช และวีดิทัศน์ประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ผ้าพระบฏ : พุทธศรัทธาบนผืนผ้า” จำนวน ๒ ชุด เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช : Nakhon Si Thammarat National Museum


          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ผ้าพระบฏ : พุทธศรัทธาบนผืนผ้า” ได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เปิดทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๗๕