ตรวจรับงานจ้างโครงการโครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ : 20/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 31

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา (ประธานตรวจการจ้าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ตรวจรับงานจ้างโครงการโครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา