ประทีปวิทรรศน์
จำนวนผู้เข้าชม 879

           “ประทีปวิทรรศน์ : รวมเรื่องโบราณคดีอยุธยา” เป็นหนังสือที่คัดสรรผลงานทางวิชาการอันเป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า และประสบการณ์ความรู้ของนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักโบราณคดีของกรมศิลปากรในพื้นที่พระนครศรีอยุธยามาอย่างยาวนานกว่า ๑๒ ปี...


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 879คน