ตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ประกาศ : 17/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 40

          วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงานงวดที่ ๓ โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น