ตรวจความก้าวหน้างานบูรณะพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ประกาศ : 16/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 37

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ตรวจความก้าวหน้างานบูรณะพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น