ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ประกาศ : 14/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 28

          วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี