ตรวจดูแลโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
วันที่ประกาศ : 18/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 110

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินการตรวจดูแลโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
๑. ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท
๒. ปราสาททนง อ.ปราสาท
๓. ปราสาทตามอญ อ.บัวเชด
๔. ปราสาทยายเหงา อ.สังขะ
๕. ปราสาทหมื่นศรีน้อย อ.สำโรงทาบ
๖. ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
๗. ปราสาทช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ
และ ๘. คูเมืองกำแพงเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์
เพื่อตรวจสอบความชำรุดเสียหายของโบราณสถานจากเหตุอุทกภัยรวมทั้งภัยอันตรายอื่นๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.