พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบ้านปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วันที่ประกาศ : 18/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 57

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบ้านปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย อนุรักษ์ จัดทำทะเบียนและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์

#พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบ้านปราสาท ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับโบราณสถาน ปราสาทบ้านไพล ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะลพบุรี(เขมรในประเทศไทย) กำหนดอายุพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ อาทิ ทับหลังจำหลักภาพบุคคลประทับเหนือหน้ากาลคายท่องพวงมาลัย ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบชุมชนยังพบภาชนะดินเผาวัฒนธรรมเขมรเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนได้นำมาถวายแก่วัดบ้านปราสาทเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต่อไปStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.