เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 18/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 32

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๕๘ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.