อธิบดีกรมศิลปากร ประชุมคณะกรรมการและตรวจการจ้างงาน งวดสุดท้าย
วันที่ประกาศ : 16/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 47


          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและตรวจการจ้างงาน ประจำงวดที่ ๓ และ ๔ (งวดสุดท้าย) ในโครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี นางสาวสมลักษณ์ คำตรง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและตรวจงานจ้าง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์