วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จัดโครงการภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลรักษาโบราณสถานเมืองพิมาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
วันที่ประกาศ : 15/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 27

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จัดโครงการภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลรักษาโบราณสถานเมืองพิมาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย รับผิดชอบโครงการโดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา