ตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างกำจัดวัชพืชในเขตโบราณสถาน ในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา (งวดงานที่ ๓)
วันที่ประกาศ : 14/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 37

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา (ประธานตรวจการจ้าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างกำจัดวัชพืชในเขตโบราณสถาน ในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา (งวดงานที่ ๓) ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา