การประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ประกาศ : 03/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 185

วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม สถาปนิก วิศวกร และผู้ควบคุมงาน
         จากนั้น นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช