นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน และนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ Board Game สู่เครือข่ายห้องสมุด
วันที่ประกาศ : 20/08/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 117

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน และนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ Board Game สู่เครือข่ายห้องสมุด ซึ่งจัดโดยหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ผ่านโปรแกรม zoom