กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 18/08/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 111

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ หลังจากปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการแล้ว โดยทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการและบริเวรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ 


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.