กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 06/08/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 133

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการและบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ตามมาตรการของกรมศิลปากร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.