รวมถ้อยคำเหนียตจ่ายซากาตฟิฏรฺและดุอา
จำนวนผู้เข้าชม 109

รวมถ้อยคำเหนียตจ่ายซากาตฟิฏรฺและดุอา


จัดทำโดย
นางสาวฤทัยรัตน์ เส้งสุวรรณ์
เอกปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษาฝึกงาน