นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องบริการต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 04/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 38

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องบริการต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร ให้การต้อนรับ