กิจกรรม " Cleaning Day " วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 02/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 33

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณพสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙ หลังจากปิดการให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.