กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 23/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 60


   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทำความสะอาดโบราณสถานวัดไก่เตี้ย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ผู้แทนเขตตลิ่งชัน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดไก่เตี้ย รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน
   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

credit ภาพแรกและเนื้อหาจากเว็บไซต์ https://www.thairnews.com/