วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 03/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 39

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพิพิธภัณฑ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔