หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดแสดงหนังสือเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 02/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 29

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดแสดงหนังสือเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องหนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ