หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดแสดงสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสที่กรมศิลปากรครบรอบ ๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์
วันที่ประกาศ : 27/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 36

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดแสดงสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสที่กรมศิลปากรครบรอบ ๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมาใช้บริการ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ที่กรมศิลปากรที่ได้จัดพิมพ์ขึ้น เช่น โบราณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ นาฎศิลป์ ช่างสิบหมู่ เป็นต้น