สำนัก​ศิลปากร​ที่​ ๗ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่อง​ในวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 02/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 35

วันศุกร์ที่​ ๒​ เมษายน​ ๒๕๖๔ สำนัก​ศิลปากร​ที่​ ๗ เชียงใหม่​ จัดกิจกรรมร่วมใจศึกษา พัฒนา สานต่อคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเมืองฮอด เนื่อง​ในวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ณ วัดพระเจ้าโท้​ ตำบลฮอด​ อำเภอฮอด​ จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ โบราณสถานเวียงท่ากาน เสน่ห์วันวานเวียงท่ากาน ตอน ฮักษาฮีตฮอยไทย ใส่ใจ๋สุขภาพ ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่