กิจกรรมเสวนาในงาน Summer Book Fest หัวข้อ "บริการ​วิถี​ใหม่​กับ​งานหอสมุด​แห่งชาติ​รัชมังคลาภิเษก​เชียงใหม่"
วันที่ประกาศ : 01/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 59

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จัดกิจกรรมเสวนาในงาน Summer Book Fest หัวข้อ "บริการ​วิถี​ใหม่​กับ​งานหอสมุด​แห่งชาติ​รัชมังคลาภิเษก​เชียงใหม่" วิทยากรโดยนางวราภรณ์​ วสุนธรารัตน์​ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ​รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่, นางสาวสุคนทิพย์​ จันทะลุน​ บรรณารักษ์​ชำนาญการ, นางวรรณภา​ ปะวิโน​ บรรณารักษ์​ชำนาญการ และนางสาวพิมพา​ สุธัญญาวัชชัย​ บรรณารักษ์​ชำนาญการ ดำเนินรายการโดย นางสาวพรทิพย์ นิ่มวงศ์ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


 บริการ​วิถี​ใหม่​กับ​งานหอสมุด​แห่งชาติ​รัชมังคลาภิเษก​เชียงใหม่
Summer Book Fest 2021 at Chiang Mai Hall Central Airport Plaza