การแถลงผลงาน "๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร" โดย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร
วันที่ประกาศ : 25/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 78

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงาน "๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร" โดย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร