ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ในหัวข้อ "หลักการเขียนเรื่องสั้นและบทกวี"
วันที่ประกาศ : 25/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 68

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ในหัวข้อ "หลักการเขียนเรื่องสั้นและบทกวี" จำนวน ๕๐ คน เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้ต้องขังที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ลานกิจกรรมห้องสมุด ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และได้เยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ