นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องบริการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 25/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 62

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องบริการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากรให้การต้อนรับ


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.