กิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 24/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 75

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการทำความสะอาดภายในห้องจัดแสดง สำนักงาน และบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๑๙(Covid 19)


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.