บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 23/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 131

วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีนายสถาพร เที่ยงธรรม ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ และเข้าร่วมพิธีทำบุญหน่วยงาน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่