นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 15/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 148

วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่