ประชุมผลการดำเนินงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
วันที่ประกาศ : 09/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 290     วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 กรมศิลปากร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ประชุมผลการดำเนินงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธาน รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) พร้อมด้วยภัณฑารักษ์ สถาปนิก และนักวิชการคอมพิวเตอร์ กรมศิลปากรร่วมประชุมด้วย พิจารณาผลการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในการให้บริการประชาชน