เครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Workshop งานสานชะลอม
วันที่ประกาศ : 06/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 127

วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Workshop งานสานชะลอม วิทยากรโดย แม่ครูแทนเทพิน เหลียงชัยรัตน์ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่