นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมงานวันวิชาการ เปิดบ้าน ๕๐ ปี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 05/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 119

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมงานวันวิชาการ เปิดบ้าน ๕๐ ปี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่