กิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 190

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยการทำความสะอาดภายในห้องจัดแสดง สำนักงาน และบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ บริเวณที่เป็นจุดสัมผัสร่วมและบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(Covid - 19)


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.