หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 29/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 182

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๕๘ คน ในงาน ครอบครัวสุขสันต์วันวิชาการ โดยได้ทำกิจกรรมช้างเป่าลมหรรษา และโมบายนางฟ้า ณ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่