เพจ แมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ส่งท้ายปี ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “ทบทวนชีวิตเรื่องราว แล้วมาตั้งเป้าก้าวเดินต่อไป”
วันที่ประกาศ : 16/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 262

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เพจ แมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ส่งท้ายปี ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “ทบทวนชีวิตเรื่องราว แล้วมาตั้งเป้าก้าวเดินต่อไป” ทั้งนี้มีผู้สนใจมานั่งทบทวนวิชาชีวิต ผ่านกิจกรรมเกมส์ต่างๆ ด้วยกัน ซึ่งสามารถทำให้คุณได้กลับมาทบทวนตัวเองในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา แล้วจะตั้งเป้าหมายแบบรื่นรมย์ในปี ๒๕๖๔ กันต่อไปอย่างไร ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่