งานแถลงข่าวการอนุรักษ์และการวิจัยหาสายพันธุ์ของวาฬอำแพง
วันที่ประกาศ : 15/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 284

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมงานแถลงข่าวการอนุรักษ์และการวิจัยหาสายพันธุ์ของวาฬอำแพง จัดโดยกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี