หจก.มิราเคิล ไลฟ์ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่องพลังจิตใต้สำนึก โอโซนให้ชีวิต Life Water ให้ความหวัง
วันที่ประกาศ : 12/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 227

วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. หจก.มิราเคิล ไลฟ์ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่องพลังจิตใต้สำนึก โอโซนให้ชีวิต Life Water ให้ความหวัง วิทยากรโดยอาจารย์มงคล ศรีทองพิมพ์ และคุณชุณห์พิมาณ ตาคำ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับสมดุลที่มีปัญหาสุขภาพ และช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่