กิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 09/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 244

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๑๙(Covid - 19)


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.