โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 03/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 213

โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องมรดกดีเด่นชั้น ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.