กิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 03/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 191

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยการทำความสะอาดภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ สำนักงาน และบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๑๙ (Covid - 19)


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.