คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมห้องหนังสือท้องถิ่น ห้องภาษาโบราณ และหอศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
วันที่ประกาศ : 28/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 188

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมห้องหนังสือท้องถิ่น ห้องภาษาโบราณ และหอศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากรให้การต้อนรับ